'Guarding Mao' Bejing, China 1989

From the album

Tiananmen Uprising